NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY

Pokiaľ chcete urýchliť celý proces zhotovenia svoje porcelánovej fotografie, je dobré sa vyvarovať prípadným komplikáciám. Ponúkame Vám súhrn najčastejších problémových aspektov, na ktoré sa oplatí dať pozor.

Spomienky pre ďalšie generácie

Súhrn problémových aspektov

Pripravili sme pre Vás niekoľko rád.

prefotenie papierovej fotografie mobilom

Prefotenie fotografie

Zákazníci často považujú prefotenie papierovej fotografie mobilom za najjednoduchší spôsob, ako nám môžu predlohu emailom doručiť. Tento spôsob je však úplne nevyhovujúci, pretože fotografie značne strácajú na kvalite. Zlé svetelné podmienky uberajú na farbe aj na ostrosti a tvár býva zachytená pod chybným uhlom. To všetko uberá portrétu na kráse. Odporúčame použiť kvalitný skener, alebo fotografiu jednoducho zaslať poštou na našu adresu. My už ju prevedieme do digitálnej podoby s ohľadom na všetky potrebné požiadavky kvality. Papierovú fotografiu Vám bezpečne vrátime spolu s hotovým výrobkom.

Nízke rozlíšenie fotografie

Nízke rozlíšenie fotografie

Nízke rozlíšenie u fotografie je problém, pretože má opäť vplyv na celkovú kvalitu výrobku. Ak je situácia spôsobená chybným nastavením skenera, dá sa problém jednoducho napraviť správnym nastavením. Stále je tu tiež možnosť zaslať nám fotografiu fyzicky a my si ju pomocou profesionálnej techniky naskenujeme sami.
Fotografie s nízkym rozlíšením vytvorené priamo mobilom alebo digitálnym fotoaparátom síce možno využiť pre výrobu, avšak je potrebné dopredu počítať so zníženou kvalitou.
Všetky tieto komplikácie individuálne preberieme a odporučíme Vám najlepšie možné riešenie.

Orez - porcelánová fotografia

Nevhodný orez portrétu

Aby sme mohli portrét správne umiestniť do tlačového formátu, potrebujeme ho mať “správne orezaný”, t.z. mať okolo samotného portrétu dostatok miesta. Fotografia preto nesmie byť orezaná veľmi blízko tváre. Najlepším riešením je, keď nám pošlete celú fotografiu a označíte popisom správny portrét. My už vykonáme všetky potrebné úpravy.

Fotografia

Nereálne očakávania

Hoci sme hrdí na svoje profesionálne schopnosti, čarovať predsa len nevieme. Ak dostaneme k dispozícii predlohu veľmi malých rozmerov a zákazník požaduje nadmerné zväčšenie, potom tiež musí brať do úvahy prirodzenú stratu kvality. Robíme, čo vieme, ale len potiaľ, kde ležia hranice reálnych možností. Ďakujeme Vám za pochopenie.