KOMPLEXNÉ GRAFICKÉ ÚPRAVY

keramické fotografie na hroby
Fotokeramika na náhrobky je vyrábaná podľa želania zákazníka. Sme schopní urobiť montáž viacerých osôb z rôznych fotografických predlôh na jednu keramickú pamätnú fotografiu. U fotografie je možné urobiť retuš, dokresliť pozadie aj oblečenie, ak je to potrebné. Dokážeme vytvoriť fotokeramiku na hrob – foto na porceláne – i z veľmi zlej, poškodenej fotografickej predlohy.

ZÁKLADNÁ CENA ZAHŔŇA​

› úpravu jasu a kontrastu

› orezanie do formátu

› korekciu odtieňov

› základnů retuš nečistöt

PŘÍPLATKOVÉ ÚPRAVY

› Montáž dvoch osôb, väčšia rekonštrukcia

6 € – 11 €

› Úprava odevu alebo pozadia (podl’a náročnosti a vel’kosti úprav)

3,60 € – 5,60 €

› Text pod fotografiou

5,20 €
Fotka na náhrobný kameň
foto na pomník