Grafické práce

Naši skúsení grafici sú odborníci na slovo vzatí a každej Vašej fotografii sa venujú s maximálnou starostlivosťou. Poradia si aj so starými dobovými alebo menej kvalitnými fotografiami a pripravia ich na ďalšie spracovanie.

Základná cena zahŕňa:

Orez do požadovaného formátu

ÚPRAVU JASU A KONTRASTU

ÚPRAVU jasu a kontrastu

Korekcia fareb

KOREKCIU FAREB

RETUŠOVANIE NEČISTÔT

Základné retušovanie nečistôt

Odstránenie fľakov, prehybov ...

SKENOVANIE FOTOGRAFIÍ A NEGATÍVOV

SKENOVANIE fotografií a negatívov

Konverzia do digitalizovanej podoby pokročilými technikami

NÁHĽAD – SPRACOVANIE A ZASLANIE E-MAILOM

NÁHĽAD - zaslanie e-mailom

Ďalšie úpravy a grafické práce:

Text na náhrobný kameň

TEXT pod fotografiou

Priamo pod obrázok portrétu je možné umiestniť krátky text, ktorý je však limitovaný veľkosťou porcelánu. Možno si vybrať druh písma (pätkové i bezpätkové).

5,20 €

ÚPRAVA POZADIA

Úprava POZADIA

Ide o častý typ úpravy. Grafik odstráni rušivé pozadie a nahradí ho neutrálnym. Cena je najčastejšie od 3,60 – 5,60 € podľa množstva a povahy úprav.

3,60 -5,60 €

MONTÁŽ DVOCH OSÔB

MONTÁŽ dvoch osôb

Je možné umiestniť dva portréty (napr. manželov) na jednu plaketku. V tomto prípade upravujeme pozadia a citlivo prepájame dve fotografie do jedného celku.

6 - 11 €

retuš prasklin

Retuš prasklín, zlomov, mechanického poškodenia

Vykonávame úpravy s ohľadom na individuálne poškodenie. Ceny sa pohybujú v rozmedzí od 3,60 – 10 €.

3,60 - 10 €

KOMPLIKOVANÁ REKONŠTRUKCIA - retuš

Komplikované REKONŠTRUKCIE

V prípade veľmi poškodenej predlohovej fotografie je potrebné vykonať náročné úpravy (ceny sú nastavené podľa individuálneho stavu)

NÁHĽAD

NÁHĽAD – spracovanie a zaslanie e-mailom

U komplikovaných a zložitých úpravách a montážach Vám zašleme náhľad emailom na posúdenie.